Κυκλάδες νησιά

(Kopie 2)

Τα ωραιότερα νησιά της Ευρώπης

Τα κυκλαδιτικά νησιά είναι τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας. Είναι πολύ ευκόλα να φτάσετε εκεί με το πλοίο από τον Πειραιά η με το αεροπλάνο από το αεροδρομίο Ε.. Βενιζέλου.
Τ απιο αγαπημένα μας μέρη είναι τα τελευταία χρόνια η Μήλος και η Σαντορίνη λόγο του γεωλογικού ενδιαφερόντος μας για ηφαίστεια και ορυκτά.
Όλα τα κυκλαδιτικά νησιά είναι καλοί προορσιμοί για την πεζοπορεία, για φυσιολάτρες, φωτογράφους και γεωλόγους.