Οι προϊστορικές ανασκαφές της Μυκήνες

Η ακροπόλη της Μυκήνες

Η πύλη των λεοντών
Η πύλη των λεοντών
Ο μεγάλος ταφικός κύκλος
Ο μεγάλος ταφικός κύκλος
Η θολωτός τάφος του Ατρέας
Η θολωτός τάφος του Ατρέας
Η πύλη των λεοντών
Η πύλη των λεοντών

Η ακρόπολη των Μυκηνών είναι ένα από τα αξιοθέατα του κάθε επισκέπτη της Πελοποννήσου. Τα πρώτα ίχνη του οικισμού υπήρχαν στο απομονωμένο λόφο ήδη το 3500 π.Χ. κατά τη Νεολιθική περίοδο. Η ακμή  της Μυκήνες ήταν 1400-1300 π.Χ. Η τοποθεσία και τα ευρήματα έδωσαν το όνομα στην εποχή του χαλκού = Μυκηναϊκή εποχή.Στην περιοχή της Αργολίδας, υπάρχουν πολλοί οικισμοί και υποδομές από την μυκηναϊκή εποχή. Σχεδόν σε κάθε κορυφή ενός λόφου μπορούμε να βρούμε ίχνη από εκείνη την εποχή. Η Μυκήνες έγινε διάσημη από τις ανασκαφές του Γερμανού αρχαιολόγο Ερρίκο Σλήμαν ο όποιος ανακάλυψε και την Τροία.Έσκαψε το 1876 στις Μυκήνες, αλλά δεν ήταν η πρώτη ανασκαφή.Η αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε το 1700 από έναν  Βενετσιάνου μηχανικό ο όποιος καθάρισε την Πύλη των Λεόντων. Τα σημαντικότερα σημεία των Μυκηνών είναι η Πύλη των Λεόντων, οι μεγάλοι ταφικοί κύκλοι , το παλάτι, το σιντριβάνι-σήραγγας και η "τάφος θόλου του Ατρέας". Πριν μερικά χρόνια έγινε και το αρχαιολογικό μουσείο το όποιο αξίζει να το επισκεφτείτε.

Ταφική θόλος
Ταφική θόλος
Η πύλη των λεοντών
Η πύλη των λεοντών
Το κυκλοπικό τείχος
Το κυκλοπικό τείχος
Η πύλη των λεοντών
Η πύλη των λεοντών
Η πύλη των λεοντών
Η πύλη των λεοντών
Ο μεγάλος ταφικός κύκλος
Ο μεγάλος ταφικός κύκλος
Η υπόγειά στέρνα
Η υπόγειά στέρνα
Η είσοδος τους θολωτού τάφος του Ατρέας
Η είσοδος τους θολωτού τάφος του Ατρέας
Το επάνω μέρος του θολωτού τάφος του Ατρέα
Το επάνω μέρος του θολωτού τάφος του Ατρέα
Εντός του θολωτού τάφος του Ατρέα
Εντός του θολωτού τάφος του Ατρέα