Ταξίδια στην Ελλάδα

Greece - a favourite destination!

Greece is one of the most beautiful countries of Europe and the most important destination in the travel program of Nature Discovery Tours. Tobias Schorr, the founder of the travel company has been living in Greece for more than 10 years on the volcanic peninsula Methana in the Saronic gulf near Athens. Since that time he is supporting the locals in creating sustainable kinds of tourism, like hiking tourism, nature tourism and geological tourism. He has been cooperating in the creating a network of walking paths and he has been publishing tourist information material about Methana. As an experienced tour operator (he was the co-founder at a tour company specialized on volcano tourism) he is guiding and organizing hiking tours for people who are interested in nature, geology and culture on the destinations Methana, Milos, Santorini, Nisyros and Lesvos.
Even the economic crisis has some negative impacts in the live of the Greek people, he is supporting them by sending groups and individuals to that beautiful country. On the walking- and hiking tours Tobias Schorr offers you a great introduction in the nature history, shows you unknown archaeological sites or discovers rare minerals. As an professional photographer he is supporting you in creating unforgettable photographic impressions on your journey.
Speaking, writing and reading perfect the new Greek language you can be sure to get into an very personal contact with the Greek people.

You will be not a tourist, you will be a guest!

Φωτογραφίες της Ελλάδας

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Η χερσόνησος Μεθάνων
Η χερσόνησος Μεθάνων
Η Μήλος
Η Μήλος
Η καλντέρα της Νίσυρου
Η καλντέρα της Νίσυρου
Σπινέλιο από την Νίσυρο
Σπινέλιο από την Νίσυρο