Το ξενοδοχείο Δήμας πωλείται

Το ξενοδοχείο Δήμας βρίσκεται σε μία κεντρική θέση στην λουτρόπολη Μεθάνων και πωλείται σε μία ελκυστική τιμή. Φυσικά δεν είναι πια σε μία τελεία κατάσταση και θέλει εκσυγχρονισμό σε πολλά θέματα. Είναι όμως μία καλή επένδυση στο μέλλον των Μεθάνων. Τα Μέθανα έχουν πολλά πλεονεκτήματα τα όποια τα τελευταία 35 χρόνια δεν εκμεταλλεύτηκαν. Η θέση κοντά στην Αθήνα και πολλά αξιοθέατα κοντά κάνουν τα Μέθανα έναν ελκυστικό προορισμό για το μέλλον. Τώρα στην οικονομική κρίση είναι μία ευκαιρία να βρείτε μία καλή τιμή. Φυσικά θα πρέπει να επενδύσετε στις υποδομές του ξενοδοχείουω