Τα διάσημα ευρήματα από την Μυκήνες

Πριν θα περπατήσετε προς τις αρχαιολογικές ανασκαφές των Μυκηνών σας συνιστούμε να δείτε το σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο με τα ευρήματα από την μυκηναϊκή εποχή! Θα δείτε ο τι βρήκαν σε ιερά και σε τάφους και θα έχετε μία εντύπωση για τον προϊστορικό πολιτισμό που υπήρξε σε όλη την Πελοπόννησο. Στην Μυκήνες υπάρχουν ίχνη από τους πρώτους κατοίκους πριν 4000 χρόνια.