Τα ωραιότερα νησιά της Ευρώπης

Τα κυκλαδιτικά νησιά είναι τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδας. Είναι πολύ ευκόλα να φτάσετε εκεί με το πλοίο από τον Πειραιά η με το αεροπλάνο από το αεροδρομίο Ε.. Βενιζέλου.
Τ απιο αγαπημένα μας μέρη είναι τα τελευταία χρόνια η Μήλος και η Σαντορίνη λόγο του γεωλογικού ενδιαφερόντος μας για ηφαίστεια και ορυκτά.
Όλα τα κυκλαδιτικά νησιά είναι καλοί προορσιμοί για την πεζοπορεία, για φυσιολάτρες, φωτογράφους και γεωλόγους.

 

Το ηφαιστειακό νησί Σαντορίνη
Το νησί Μήλος