Η παλιότερη γέφυρα της Ευρώπης;

Στην παλαιά διαδρομή Λυγουριό - Ναύπλιο σώζεται η μυκηναϊκή γέφυρα του Καζάρμι. Αυτή η γέφυρα είναι μία από τις παλαιότερες γέφυρες στην Ευρώπη και είναι χτισμένη στον κυκλώπειο στυλ. Είναι ακόμα σε πολύ καλή κατάσταση μετά από περισσότερα από 3000 χρόνια και χρησιμοποιήθηκε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Είναι μέρος ενός εκτεταμένου δικτύου μεταφορών το οποίο συνέδεε τις Μυκήνες, την Τιρύνθα και τη Μιδέα με την ανατολική Πελοπόννησο, δηλαδή και την Τροιζηνία. Υπάρχει επίσης ένα μυκηναϊκό κάστρο και ένας μυκηναϊκός θολωτός τάφος κοντά στο χωριό.

 

Φωτογραφίες
Ενάρια Φωτογραφία