Η ακροπόλη της Μυκήνες

Η ακρόπολη των Μυκηνών είναι ένα από τα αξιοθέατα του κάθε επισκέπτη της Πελοποννήσου. Τα πρώτα ίχνη του οικισμού υπήρχαν στο απομονωμένο λόφο ήδη το 3500 π.Χ. κατά τη Νεολιθική περίοδο. Η ακμή  της Μυκήνες ήταν 1400-1300 π.Χ. Η τοποθεσία και τα ευρήματα έδωσαν το όνομα στην εποχή του χαλκού = Μυκηναϊκή εποχή.Στην περιοχή της Αργολίδας, υπάρχουν πολλοί οικισμοί και υποδομές από την μυκηναϊκή εποχή. Σχεδόν σε κάθε κορυφή ενός λόφου μπορούμε να βρούμε ίχνη από εκείνη την εποχή. Η Μυκήνες έγινε διάσημη από τις ανασκαφές του Γερμανού αρχαιολόγο Ερρίκο Σλήμαν ο όποιος ανακάλυψε και την Τροία.Έσκαψε το 1876 στις Μυκήνες, αλλά δεν ήταν η πρώτη ανασκαφή.Η αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε το 1700 από έναν  Βενετσιάνου μηχανικό ο όποιος καθάρισε την Πύλη των Λεόντων. Τα σημαντικότερα σημεία των Μυκηνών είναι η Πύλη των Λεόντων, οι μεγάλοι ταφικοί κύκλοι , το παλάτι, το σιντριβάνι-σήραγγας και η "τάφος θόλου του Ατρέας". Πριν μερικά χρόνια έγινε και το αρχαιολογικό μουσείο το όποιο αξίζει να το επισκεφτείτε.