Όπου έκαναν τα λουτρά τους οι θεοί - τα λουτρά της Ελλάδας

Τα λουτρά της Θέρμης είναι γνωστά από τα αρχαία χρόνια και λειτουργούν μέχρι σήμερα. Ο Γερμανός χημικός Λαντενέρ έκαμε το 1845 την χημική ανάλυση των ιαματικών νερών. Τα λουτρά θεραπεύουν πολλές ασθένειες και είναι πόλος έλξης για την περιοχή.

 

Περαιτέρω σελίδες