Ιαματικά Λουτρά Εφτάλου - Όπου έκαναν τα λουτρά τους οι θεοί - τα λουτρά της Ελλάδας

Τα ιαματικά λουτρά Εφτάλου βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από την πόλη Μολίβος και έτσι μπορεί κάνεις να συνδυάσει την επίσκεψη των λουτρών και με την πεζοπορία. Το μικρό λουτρό είναι από τα ωραιότερα παραδοσιακά λουτρά στην Ελλάδα. Τα ιαματικά, ζεστά νερά του είναι καλά για την θεραπεία πολλών ασθενειών.