Το μυκηναΪκό νεκροταφείο στο χωριό Δένδρα

Δεν απέχει πολύ από τη μυκηναϊκή ακρόπολη το προϊστορικό νεκροταφείο της Μήδεια. Έχουν βρεθεί σημαντικά ευρήματα, τα οποία εκτίθενται τώρα στο αρχαιολογικό μουσείο στο Ναύπλιο. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μια πλήρη, χάλκινη θωράκιση ενός μυκηναϊκού πολεμιστή. Επίσης ενδιαφέρον είναι ο τάφος με σκελετούς αλόγων, ο οποίος προστατεύεται από γυάλινη οροφή.

 

Φωτογραφίες