Το αρχαιολογικό μουσείο του Ναυπλίου

Το αρχαιολογικό μουσείο του Ναυπλίου περιέχει σημαντικά ευρήματα από τις μυκηναϊκές ανασκαφές στο χωριό Δένδρα, στην ακροπόλη Τίρυνθα και στην Μιδέα.

 

Φωτογραφίες